ALLES ONDER CONTROLE

In Control

Aroma Communicatie tekende de identiteit van In Control uit: zakelijk en sober, maar met de focus op een positieve balans.

Het logo is verder aangevuld met andere huisstijlelementen zoals visitekaartjes, briefhoofding en omslagen. Om tegemoet te komen aan de doelgroep werd eveneens een responsive website live gezet, met veel aandacht voor de inhoudelijke aspecten van Credit Management en Order to Cash en calls to action doorheen de hele site.

 

Website: incontrol.be
In Control - Logen 120B, 2440 Geel

 

Trefwoordendrukwerk, vormgeving, website