WOI GERECONSTRUEERD DOOR

Kempense Klaprozen

k.ERF - KOGEKA
KEMPENSE KLAPROZEN
De 100-jarige herdenking van de Groote Oorlog kreeg voor de Kempen een duidelijk gezicht dankzij de Kempense Klaprozen. Aroma werkte intensief mee aan de online en offline communicatie.

In 2011 startte het Sint-Maria-Instituut van Geel, met steun van k.ERF een educatief project rond de Eerste Wereldoorlog, met focus op de verwevenheid met de lokale en regionale geschiedenis: de militairen uit zeven Kempische gemeenten die omkwamen tijdens de Eerste Wereldoorlog in kaart brengen en hun verhaal zo volledig mogelijk reconstrueren aan de hand van kritisch bronnenonderzoek.

Aroma Communicatie werkte voor Kempense Klaprozen verschillende drukwerken uit zoals uitnodigingen, posters, een roll-up banner, een brochure en naamkaartjes. Ook de website namen we voor onze rekening.

website: kempenseklaprozen.be

Trefwoordenbrochure, drukwerk, flyer, website