RECYCLING IN DE RUIME ZIN VAN HET WOORD

Geo-Groep

Een nieuwe frisse website, een presentatiemap en technische folders/fiches!

Geo-Groep had nood aan enkele marketing tools die hen toelaten om hun uitgebreide dienstenpakket makkelijk en duidelijk in de kijker te zetten. Met dochterondernemingen actief in waterzuivering, afvalverwerking, behandeling van bulkgoederen, hernieuwbare energie en een vastgoedpoot valt er dan ook heel wat te vertellen. De activiteiten vormen de hoofdpijlers doorheen de nieuwe website, de technische folders en fiches. De presentatiemap en de geven het geheel een mooi afgelijnde allure.

Website: geo-groep.com
Geo-Groep - Lammerdries 18I, 2440 Geel

Trefwoordendrukwerk, folder, vormgeving, website